Betingelser for bruk av Innovasjon Norges film- og fotobank

 

Betingelser for bruk av fotografi

Fotografiene er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge omdømme av Norge som reisemål inklusive reiselivshåndbøker.

Fotografiene kan kun benyttes til reiselivsrelatert formål. 

Dersom fotografiene inneholder /gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Kjeld Stubsgt. 3
0160 OSLO
Telefon: 23 10 03 50
E-post: bono@bono.no
Internet: www.bono.no

Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett. 

Det er oppgitt kreditering for alle bilder som i sin helhet skal gjengis. I tillegg skal det opprettes en aktiv hyperlenke til visitnorway.com. Krediteringen og hyperlenken skal skje på selve bildet, rett under bildet, eller i umiddelbar nærhet til bildet. Fotokrediteringen kan gjøres via mouse-over der dette er mer hensiktsmessig.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene, men fotografiene må ikke endres eller på annen måte manipuleres.

Fotografiene som er bestilt, kan kun benyttes i den produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter slettes.

Ved manglende kreditering/feilkreditering vil det bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.

Dersom betingelsene for bruk av fotografiene for øvrig ikke overholdes (dvs med unntak av manglende/feil kreditering), vil det bli avkrevd en overtredelsesbot på NOK 20.000. Ved feil bruk og manglende/feil kreditering, vil det både bli avkrevd overtredelsesbot og bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.


Betingelser for bruk av film

Alle filmklipp kan lastes ned og brukes fritt i lavoppløst format.

Filmklipp i høyoppløst format og filmer kan lastes ned og brukes i sin opprinnelige form når formålet er markedsføring av Norge som reisemål, næringsland og nasjon, eller å skape interesse og omdømme for Norge som reisemål, næringsland og nasjon. Tillatelsen gjelder ikke direkte kommersielle formål, herunder når formålet gjelder TV/kinoreklame.

Produsentens navn og Visitnorway.com skal alltid krediteres i rulleteksten på filmmaterialet ved bruk.

NB! Videomateriale fra Hurtigruten kan ikke benyttes som illustrasjon av/for andre ferge- og cruiseselskaper.

Dersom filmklipp og/eller filmer inneholder/gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO. 

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Kjeld Stubsgt. 3
0160 OSLO
Telefon: 23 10 03 50
E-post: bono@bono.no
Internet: www.bono.no

Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.

Det bestilte filmmaterialet kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. Det må deretter slettes.

Dersom betingelsene for bruk av filmmateriale ikke overholdes, vil Innovasjon Norge sende faktura på det beløpet brukeren hadde måttet betale beregnet etter vanlig markedspris for tilsvarende bruk av film/filmklipp. I tillegg vil Innovasjon Norge avkreve en overtredelsesbot som er det dobbelte av vanlig markedspris for tilsvarende bruk av film/filmklipp, men som ikke i noe tilfelle skal være mindre enn kr 3.500 pr klipp for ikke-kommersielt bruk og kr 10.000 pr. klipp i kommersiell sammenheng.

Innovasjon Norge står fritt til å tilbakekalle bruksretten til filmmaterialet og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av filmbanken.

© 2001-2017