Skip to Content

Profilhåndbok

Hvorfor har vi en profilhåndbok?
NTE sin profilhåndbok er laget for å sikre at alle som jobber i NTE følger de samme retningslinjene. På den måten fremstår vi tydeligere på hvem vi er slik at vi enklere når ut til vår målgruppe. Derfor er profilhåndboken en viktig del av vår merkevarebygging. 

Profilhåndboka skal fungere som et oppslagsverk for ansatte og innleide konsulenter inne visuell og tekstuell utforming utad. Dersom du er UX-designer eller utvikler, finner du komponenter og retningslinjer i Figma. Ta kontakt med Klaus Koberstein på klaus.koberstein@nte.no for tilgang.

Våre verdier
Åpen - Nær - Pålitelig 

Vår visjon
NTEs visjon er å gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt.

Vår posisjon
NTE har en sterk og tydelig merkevareposisjon. Posisjonen kjennetegnes som "det smarte, trygge valget" og dekker forbrukerens behov for å ta smarte valg og ha en trygg hverdag. Vår visuelle identitet skal gjenspeile dette i alt fra bildebruk, farger og skrivemåte.

For spørsmål knyttet til profilhåndboken kan du ta kontakt med Marthe Børset (marthe.borset@nte.no).


Back to top