Retningslinjer

Bildene i denne bildedatabasen tilhører Christian Radich og kan fritt benyttes ved redaksjonell omtale. Bildene skal krediteres «foto: Christian Radich».

Dersom det er angitt en fotograf ved bildet, skal fotograf krediteres med navn.

Bildene må ikke selges eller på annen måte gis videre til tredjepart uten Christian Radich sin tillatelse.

© 2001-2019