Retningslinjer

For å få tilgang til bilder i mediebank, må du registrere deg som bruker for å laste ned bilder.

Har du spørsmål vedrørende løsningen, ta kontakt med Kai Røen på kai@dmt.no eller ring 459 73 322

© 2001-2019