Retningslinjer

Bildene i denne bildedatabasen tilhører Buzz PR og kan fritt benyttes ved redaksjonell omtale.

Bildene skal krediteres «foto: Produsent». Dersom det er angitt en fotograf ved bildet, skal fotograf krediteres med navn.

Bildene må ikke selges eller på annen måte videregis til tredjepart uten Buzz PR sin tillatelse.

© 2001-2019