Betingelser for bruk av Color Lines mediebank

1. Betingelser for bruk av bilder

Bildene er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre Color Line i positiv forstand.
Herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel norske som utenlandske (f.eks. reklame, brosjyrer, blader og aviser).
I alle digitale og elektroniske medier herunder internett.

Bruksretten til bildene må ikke lånes ut, selges, overleveres eller overdras til andre.

Bildene skal ikke benyttes etter utløpsdato.

Fotografen og Color Line skal krediteres på selve bildet eller i nærheten av bildet.
Kreditering kan også gjøres via mouse-over funksjon på websider eller i applikasjoner der dette er hensiktsmessig.

Bruksretten til bildemateriale er betinget ved at overnevnte betingelser overholdes.
Overtredelser kan føre til at Color Line trekker tilbake tillatelsen til å bruke bildemateriale.

2. Betingelser for bruk av film

Alle filmklipp kan lastes ned og brukes i sin opprinnelige form når formålet er markedsføring av Color Line i positiv forstand. Tillatelsen gjelder ikke direkte kommersielle formål, herunder når formålet gjelder TV/kinoreklame.

Filmene kan ikke klippes i, brukes utdrag fra, eller endre lydbilde på uten spesiell tillatelse fra Color Line.

Bruksretten til filmene må ikke lånes ut, selges, overleveres eller overdras til andre.</p

Produsentens navn og Color Line skal krediteres.

Bruksretten til filmmateriale er betinget ved at overnenvte betingelser overholdes. Overtredelser kan føre til at Color Line trekker tilbake tillatelsen til å bruke videomateriale.

 

Mail til design@colorline.no dersom du er i tvil i forhold til rettigheter og/eller bruk av bilder eller film.

© 2001-2021