Skip to Content

Introduksjon

Kommunikasjon i Color Line

Color Line skaper forbindelser mellom Norge, Tyskland, Sverige og Danmark. Vi kobler mennesker sammen med tilbudene om bord på våre skip og på våre destinasjoner. Vi muliggjør viktige øyeblikk, trygge opplevelser og engasjerende historier for de reisende – både før, under og etter reisen.

Color Line består av fire linjer mellom fire land, og kommuniseres både om bord og på land, digitalt og på print. Gjennom kommunikasjonen skal vi skape verdifulle relasjoner som oppleves som pålitelige og gjenkjennelige for den reisende, uavhengig av hvor i kundereisen vedkommende befinner seg.

Derfor er behovet for å samle, forene, og derav skape gode synergier gjennom all vår kommunikasjon – både visuelt og tekstuelt – så viktig. I designmanualen er dette prioritert sammen med behovet for felleskap og tilhørighet. Manualen skal hjelpe alle, inkludert våre partnere, til å kommunisere vår visuelle identitet med trygghet og konsistens over tid, uavhengig av plattform, kommunikasjonskanal, linje og land.

Ved å knytte alle møtepunktene i kundereisen sammen, skaper vi en trygghet for de reisende – og derav en styrket relasjon – i møte med vår visuelle kommunikasjon.

Last ned alle logoene i en zip-fil

Hva vi snakker om

Hovedelementene er logo, fonter, farger, foto og film, design- og kampanjeelementer, piktogrammer og terminologi. Faste maler for standardkommunikasjon vil være bærende for det helhetlige uttrykket. Elementene kan lastes ned i ulike filformater ved å klikke på elementet – .png, .svg, .indd eller .ai.

Designmanualen gjelder for alle selskapene i Color Line-konsernet. Det er en levende manual som oppdateres i takt med at Color Lines designprofil utvikles.

Selskapets logoer og guide til fargebruk ligger åpen for alle. Dersom du er ansatt i Color Line eller jobber for en av våre samarbeidspartnere, kan det være at du behøver tilgang til den fullstendige designmanualen.  

For utvidet tilgang, kommentarer eller spørsmål, kontakt Color Lines designteam på e-post design@colorline.no.

Velkommen om bord i Color Lines designunivers!

Last ned alle logoene i en zip-fil

Back to top