4. Utlånsbetingelser

Formålet med Visit Flåm FotoService er å fremme nasjonal og internasjonal markedsføring av Flåm (Visit Flåm) som reisemål. All bruk av bilder i tråd med formålet er kostnadsfri for bruker.

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formål som er angitt i bestillingen. Bildene skal deretter slettes.

Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål. - i tillegg til, eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling - må ny bestilling sendes. Bestiller av bilder er ansvarlig for at bilder benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tilknytning til hvert enkelt bilde. Klikk på lite bilde for å få tilgang til dybdeinformasjon. Med akkreditering menes en setning, som for eksempel "Foto: Visit Flåm / Fotograf: Sverre Hjørnevik". All bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr på Nok 3500,- per bilde som benyttes.

Kontakt innholdsansvarlig / fotograf Sverre Hjørnevik hos Visit Flåm om du er i tvil om din bruk av bilder er innenfor formålet med billedbasen .

© 2001-2020