Retningslinjer for bruk av Imageshop

Vi gjør oppmerksom på at bildene kun kan benyttes til profilering av GC Rieber som samarbeidspartner. Materiellet må ikke lånes ut, selges eller overleveres til andre brukere uten vårt samtykke.

Husk kreditering av fotografen/ GC Rieber AS

Bildene du har bestilt kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter slettes. Ønsker du å benytte bildene i ytterligere produksjoner, må bildene hentes fra vår fotobank på nytt.

Bildene er til redaksjonell bruk, og kan ikke brukes i kommersiell sammenheng, dvs. i produksjoner som er ment for salg. Personen som bestiller bildene er ansvarlig for at bildene blir brukt i henhold til våre retningslinjer.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt. Bildene må ikke manipuleres, endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

Dersom betingelsene for bruk ikke overholdes, vil det bli avkrevd en overtredelsesbot på NOK 10.000,-. Dersom dette gjelder manglende kreditering, vil det i tillegg bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.

Vi ber om at du sender oss en e-post med en beskrivelse av hvor bilder blir brukt på: web@gcrieber.no

© 2001-2020