Kontaktinformasjon

For informasjon om bilder og video

Ingrid Nernæs
Phone:+47 22 00 25 00
E-mail: fotobank.reiseliv@innovationnorway.no

Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum
NO-0104 Oslo
Telefon: (+47) 22 00 25 00
Fax: (+47) 22 00 25 01

© 2001-2020