4. Utlånsbetingelser

Formålet med denne bildedatabasen er å fremme nasjonal og internasjonal markedsføring av Sunnhordland som reisemål.

Bruk av bilder i tråd med dette formålet er kostnadsfri for bruker. Ved tvil om bruken er i tråd med Samarbeidsrådet i Sunnhordland formål for utlån fra bildebasen eller ved ønske om å benytte bilder til andre formål, ta kontakt med linn@visitsunnhordland.no ved Samarbeidsrådet i Sunnhordland.

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formålet som er angitt i bestillingen. De skal deretter slettes. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål i tillegg eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling av bildene må ny bestilling sendes.

Bestiller av bilder er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og det formålet som var oppgitt ved bestilling. Det er ikke tillatt å distribuere bilder videre til andre brukere. Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tiknytning til hvert bilde i bildebasen (klikk på lite bilde for å få tilgang til dybdeinformasjon). Med akkreditering menes en setning som for eksempel "Photo: Samarbeidsrådet i Sunnhordland/Per Eide". Bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr på NOK 2.000 per bilde som benyttes.
© 2001-2022